Зареждам...
Условия за ползване

Правила за ползване на 3dbox7

Моля прочетете Общите  условия за използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от собственост на Интерсофт ООД и допълнителните условия за използването на сайта 3dbox7.com намиращи се на тази страница. Общите  условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Интерсофт по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

 

Допълнителни условия:


Моля, прочетете внимателно Условията за ползване преди да се регистрирате. За да бъдете регистриран, се изисква съгласието Ви с тези условия.
 
Регистрацията в 3dbox7е безплатна. 3dbox7 е сайт, в който можете да публикувате свои авторски снимки, да ги преобразувате в 3Д формат и да ги споделяте в социалната мрежа. Снимките се въвеждат в тематично подредени онлайн фотоалбуми.
 
Фотоалбумите могат да бъдат със скрито или общодостъпно съдържание – в зависимост от Вашия избор. Под скрито съдържание се разбира личен албум. Личните албуми са достъпни само за Вас и Вашите гости когато дадена снимка е споделена в социална мрежа. Личните албуми не се появяват в общите списъци на албуми.
 
Общодостъпните албуми са достояние на всички регистрирани потребители и гости на сайта. С публикуването на снимките в тях, Вие давате съгласието си тези снимки да бъдат достъпни за разглеждане от всички регистрирани потребители и гости на сайта, като 3dbox7не носи отговорност нито за съдържанието им, нито за нанесени Ви щети от страна на други потребители или гости на сайта.
 
Приемат се файлове в JPEG, JPG, PNG и GIF формати с размер на файла до 5 мегабайта. Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лични данни като адрес, телефон и e-mail адрес на потребителя. Този тип данни са предназначени единствено за служебни нужди с цел облекчаване ползването на сайта и осъществяване на някои допълнителни услуги, които Интерсофт ООД предлага.
 

Регистрирайки се като потребител на 3dbox7и съгласявайки се с Условията за ползване, Вие се съгласявате:
 
- да не публикувате и да не разпространявате материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с чужди авторски права или с други защитени от закона права на трети лица, без изрично да упоменете това и без да е налице изричното съгласие за това на притежателя на тези права, включително и да не публикувате и да не разпространявате снимки, в чиято видима област присъстват изображения на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за публикуване на снимките в този сайт;

- да не публикувате невярна и/или подвеждаща информация, нито материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица или имащи открито рекламно съдържание;

- да не публикувате материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или такива, които са в разрез с българското законодателство и общоприетите обществени норми и морал;

- да не публикувате материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки) със съдържание, което може да увреди физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните, или с друго съдържание, което е неподходящо за лица под 18-годишна възраст;

- да приемете поставяне върху вашите снимки на рекламни банери на трети лица, с които Интерсофт ООД има договори за реклама;

- да получавате 3Д очила с отпечатани или залепени за тях рекламни банери;

- да получавате в пратките заедно с 3Д очилата рекламни брошури на трети лица, с които Интерсофт ООД има сключени договори за реклама;
 

Отговорности на 3dbox7:

- сайтът продава 3Д очила, които са необходими за разглеждане на 3Д снимки.,

- очилата заплатени с SMS се доставят чрез Български пощи и 3dbox7 (Интерсофт ООД) не носи отговорност за неполучени, но платени от вас пратки. Интерсофт може да предостави на заинтересовани лица извлечения, подписани от Български пощи за предадени пратки;

- очилата заплатени предварително посредством ePay и easyPay се доставят чрез куриерски фирми ECONT и Speedy;

- 3dbox7 предвижда разплащане с SMS за доставка до вашия адрес на 3Д очила или други услуги в сайта. Всеки изпратен от вас SMS означава направена от вас поръчка за съответната услуга и сумите по тази поръчка не подлежат на връщане освен в случаите когато се докаже че 3dbox7 не е изпълнил услугата, за която е платено!

- 3dbox7 не носи отговорност за претенции по организираните конкурси в сайта. Конкурсите имат забавен характер и резултатите не подлежат на коментари;

- 3dbox7 следи за всякакви уронващи престижа на трети лица снимки и има правото да изтрива снимки или да заличава профили без за това да се дължат обяснения;

- 3dbox7 запазва правото си да унищожава без предупреждение материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), ако прецени, че те не отговарят на което и да е от условията, изложени в настоящите Условия за ползване.
3dbox7 запазва правото си да прекратява, допълва и променя предлаганите услуги;

- 3dbox7 не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта;

- регистрираният потребител носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, както и за опазването им, така че те да не стават достояние на трети лица без негово съгласие. Също така регистрираният потребител носи цялата отговорност за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице (и без оглед дали ползването от страна на третото лице е с или без знанието и/или съгласието на потребителя).
 
- регистрираният потребител е длъжен да осигури опазване на потребителското име и паролата си. При най- малко съмнение у потребителя, че трето лице има достъп до акаунта му, потребителят може да промени своята парола за достъп, а също така е длъжен да уведоми за това модератора;
 
- регистрирането Ви в 3dbox7означава, че сте запознат с настоящите Условия за ползване, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.
 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ


1.1 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Интерсофт ООД (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които Интерсофт Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и Интерсофт ООД. „Интерсофт“ означава Интерсофт ООД , чийто основен адрес на управление е град Варна, ул. “Одрин” № 2, ЕИК 103701630;

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с Интерсофт, Вашето споразумение с Интерсофт винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“;

1.3 Вашето споразумение с Интерсофт включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на Интерсофт, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване;

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Интерсофт по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“;

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга;

1.6. Използването на „УСЛУГИТЕ“  на сайтовете на Интерсофт се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на Интерсофт;

1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите  Услуги на Интерсофт, включително създаването или придобиването на на нови за Интерсофт сайтове и предоставените от  тях за потребителите на Интерсофт  услуги, ще са  обект на настоящите условия за ползване;

1.8. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на Интерсофт, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване  се прилагат, когато получавате достъп до услугите на  сайтове на Интерсофт, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате;
 
1.9. УСЛУГИТЕ на сайтовете на Интерсофт включват, но не се ограничават само до:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на Интерсофт;

- възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях;
- участие във форумите и коментарите  на сайтовете на Интерсофт;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на Интерсофт изискващи регистрация;

- получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете  на Интерсофт.

- получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители използващи сайтовете на Интерсофт;

1.10. На сайтовете от групата на Интерсофт може да присъстват и услуги предлагани от партньори на Интерсофт. "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което „Интерсофт” ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги;

(B) промени в условията за ползване
1.11. Интерсофт може да  промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с  тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки  да използвате сайтовете на Интерсофт, Вие се съгласявате с всички промени;

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на Интерсофт;

(C) Промени в сайтовете на Интерсофт
1.13. Интерсофт може да промени или  прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба;

(D) Регистрация
1.14. Някой части от сайтовете на Интерсофт изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че  сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите  имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване;
 
1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на Интерсофт трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползаване;
 
1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт,  Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на Интерсофт. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се  осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт;

1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата  на Интерсофт Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт . 
Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация;

1.18. Интерсофт ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете  на Интерсофт  при условие, че:
i) Имейл адреса, потребителското ви име  и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата  на Интерсофт;
ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на Интерсофт изискващи регистрация;
(iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за  конкретен сайт, злоупотребяващи с функционалностите на сайтовете от групата на Интерсофт, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител;

1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на Интерсофт Вие давате своето съгласие Интерсофт в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие Интерсофт  да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване Интерсофт ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин;

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от Интерсофт за регистрирани потребители  могат също да съдържат определени комуникации от Интерсофт , като съобщения свързани с услуги предоставяни от Интерсофт , административни съобщения и корпоративния нюзлетър на Интерсофт. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на Интерсофт  и  Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате;

E) Оборудване
1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер)чрез  което да имате достъп до услугите на Интерсофт, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори).  Интерсофт не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами;

2. Общо и потребителско съдържание:
2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на Интерсофт;
2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или  по друг начин да публикувате в сайтовете на Интерсофт  клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание;
2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на Интерсофт вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите  потребители използвайки клеветнически и/или  вулгарен език или  съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“;
2.1.3 Използвайте уважаващ  език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв  вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до  всички или част от услугите на сайтовете на  Интерсофт;
2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. Интерсофт насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на Интерсофт. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на Интерсофт;
2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на Интерсофт само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин  публикувате без изричното изразено писмено съгласие на Интерсофт материали съдържащи реклама, промоция на продукт или  услуга или искане за набиране/даряване на средства;
 2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на Интерсофт (т.е генерирано от  потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във  форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както  и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от Интерсофт. И  вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието  несъгласувано с Вас;

2.2. Наблюдение.
Интерсофт има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на Интерсофт, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от Интерсофт, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че Интерсофт не е задължен да следи, редактира или премахва  потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, Интерсофт си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на Интерсофт по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за  своя сметка и  разходи;

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и Интерсофт не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, Интерсофт си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. Интерсофт не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на Интерсофт;

3. Авторски права.
Авторско съдържание в сайтовете на Интерсофт;
3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Интерсофт и/или намиращи се на сайтовете от групата на Интерсофт, са собственост на Интерсофт и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай);

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба  при условие, че това не причинява вреди за Интерсофт и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него;
 
3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Интерсофт си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление;

3.4. Конкретно в сайта 3Dbox7.com възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията от Вас като потребители става след изричното разрешение на техния автор;

3.5. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на Интерсофт, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на "Интерсофт” ООД, е забранено;

3.6. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на Интерсофт, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Интерсофт за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие;

4. Съдържание предоставено от трети страни.
4.1. Интерсофт е разпространител (и не е издател ) на съдържание  предоставяно  от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на Интерсофт, са тези на съответните автори(и) или дистрибутор(и), а не на Интерсофт. Интерсофт, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция;)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на Интерсофт представлява становищата и преценките  на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с Интерсофт. Интерсофт нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на Интерсофт от трета страна. При никакви обстоятелства  Интерсофт не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане  на информацията, получена чрез сайтовете на Интерсофт. Интерсофт  не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на Интерсофт. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на Интерсофт. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание;
 
5. Публикуване на съдържание
 5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на Интерсофт;
 
5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат;
 
5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако  материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с Интерсофт за това;
 
5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на Интерсофт, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на  Интерсофт по всяко време;
 
5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме  или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали;
 
5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма;
 
6. Реклами и промоции
6.1. Може да  виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на Интерсофт. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на Интерсофт, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях;
 
6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на Интерсофт, посетете http://www.intersoft.bg , за повече информация;
 
7. Лични данни
7.1 Интерсофт е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни;
 
7.2. Интерсофт се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.;
 
7.3. Интерсофт може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори;)
 
7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Интерсофт на посочения адрес или e-mail за контакти.
;
 
8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.
8.1. Интерсофт не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на „Интерсофт”. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Интерсофт за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица;
 
8.2. Интерсофт не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт;
 
8.3. Интерсофт не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки;
 
8.4. Интерсофт не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на Интерсофт. Но Интерсофт си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител;
 
8.5. Интерсофт има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта;
 
9. Обезщетения.
9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите Интерсофт, неговите дъщерни фирми  и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от групата на Интерсофт;
 
10. Прекратяване.
10.1. Ако поради  някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на Интерсофт незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това;
 
10.2. Прекратяване на регистрацията.
Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на Интерсофт, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационен  имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите;